Sektörler

Sektörler

Sektörler

DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI

Hammadde Stoklama ve Elleçleme Sistemleri, Kok Fabrikaları, Sinter Fabrikaları, Yüksek Fırınlar, Çelikhaneler, Elektrik Ark Ocakları, Sürekli Döküm Tesisleri, Sıcak Haddehaneler, Soğuk Haddehaneler

GENEL ENDÜSTRİYEL TESİSLER

Endüstriyel Fırınlar, Malzeme Elleçleme, Kaldırma ve Taşıma Sistemleri, Gazometreler, Buhar Kazanları, Turbo Körükler, Gaz Soğutma ve Temizleme Tesisleri, Hava Ayrıştırma Tesisleri, Tozsuzlaştırma Tesisleri, Santrifüj Boru Döküm Hatları, Kaynaklı Boru Üretim Hatları

BİR OLMAK, BİRLİKTE ÇALIŞMAK...

Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar... Bize ulaşın.

YÜKLENİY
R . . . .